Fietsenstalling

De bouw van de ondergrondse fietsenstalling is klaar. Op vrijdag 16 december 2015 hebben vertegenwoordigers van ProRail, NS, provincie Overijssel, Hegeman betonbouw en gemeente Deventer de stalling officieel geopend.

De stadsentree van Deventer

Dagelijks stappen ruim 18.000 mensen in en uit de trein op het Deventer station. De verwachting is dat dit aantal in de komende tien jaar met 30% stijgt. Door de stalling uit te breiden, is er nu plek voor 3.600 rijwielen. Het stallen van de fiets is er gratis en met toezicht.

De vernieuwde fietsenstalling is niet alleen groter maar heeft ook betere in- en uitgangen waardoor de fietser veel gemakkelijker de stalling kan bereiken en van daaruit snel in het station is. De ondergrondse oplossing past in de ambitie om geen fietsen meer op het stationsplein te hebben. Hierdoor wordt het plein weer een prettige plek om te verblijven en daarmee een mooie entree van de stad.
Gemeente Deventer en ProRail investeren samen in totaal 9,1 miljoen euro in de nieuwe fietsvoorziening. De gemeente ziet dit als een belangrijke voorwaarde voor de bereikbaarheid van de stad, het station is een belangrijke stadsentree van Deventer.

Ruimte voor de Fiets

De vernieuwing van de fietsenstalling in Deventer maakt deel uit van het landelijke programma “Ruimte voor de Fiets”. Om de reis van deur tot deur gemakkelijker en comfortabeler te maken verbetert ProRail fietsenstallingen bij stations door uitbreiding, betere benutting en vernieuwing. Sinds 1999 zijn er landelijk ruim 350.000 fietsplaatsen nieuw gebouwd en gemoderniseerd op bijna 400 stations. Het aantal stallingsplaatsen is nu zo’n 400.000 en groeit de komende jaren naar ruim 500.000.

Naar een YouTube filmpje

Bekijk de het filmpje van de opening.