Groene wal

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven om van start te gaan met uitvoering van ‘De Groene Wal’. Het gaat om het gebied tussen de Deventer Schouwburg en de Leeuwenbrug. Hierdoor verbetert de verkeerssituatie op het Churchillplein.

Werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2015 gestart. Nu komt de volgende fase van de uitvoering van De Groene Wal: in september 2017 start de aanleg van de herinrichting van het Churchillplein. Download de presentatie herinrichting De Groene Wal (pdf, 2,3 MB) of het huis-aan-huisbericht van juli 2017 (pdf, 26 KB).

Churchillplein

Dit knooppunt wordt eenvoudiger, wat de doorstroming van het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers ten goede komt. Reizigers zijn daardoor sneller bij het station. Ook komt er een nieuwe bushalte bij de Deventer Schouwburg.

Keizerstraat

De voetgangersoversteek van het Stationsplein naar de Keizerstraat wordt een brede overgang met vluchtheuvel zonder verkeerslichten. Zo ontstaat een aantrekkelijke route voor voetgangers en fietsers tussen het station en de binnenstad. De verkeerslichten op de kruisingen met de Verzetslaan en de Singelstraat blijven bestaan en zorgen daar voor een geregelde oversteek. De Keizerstraat blijft toegankelijk voor (bevoorradings)verkeer.

Subsidie

De provincie Overijssel en het Rijk stellen ieder 1,95 miljoen beschikbaar voor de aanpak van het Churchillplein. Het geld komt uit een subsidie voor het 'Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer'. Hiermee is de uitvoering van 'De Groene Wal' gedekt.

Poort naar de binnenstad

De plannen maken deel uit van de herinrichting van de stationsomgeving. De raad stemde in 2016 in met het uitwerken van het scenario De Groene Wal: een mooi stationsplein dat goed aansluit bij de Binnenstad. De plannen maken het makkelijker om met de bus, te voet of per fiets de binnenstad in te komen, omdat de verkeerssituatie veel logischer wordt. Na uitvoering is het gehele stationsgebied groener, beter bereikbaar en veiliger. Deventer krijgt weer een mooie poort naar de binnenstad, die aansluit op de historische stationsomgeving.