Groene Wal

In oktober 2017 is gestart met de herinrichting van het Churchillpllein. De werkzaamheden zijn in volle gang.
Ontwerp herinrichting Groene Wal

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het aanbrengen van de tijdelijke rijbaan. Vele kubieke meters zand zijn in lagen aangebracht, die tussentijds zijn afgetrild. Ook is de riolering vernieuwd. Na de jaarwisseling zijn de tijdelijke rijbaan en de fietsstroken aangebracht. Met de afsluiting van de Keizerstraat is het verkeer overgezet naar de tijdelijke rijbaan. In fase 3 wordt de Singel, gedeelte Keizerstraat en Gedempte Gracht buiten het doorgaande verkeer ingericht.

Jong aanstormend talent

Een inmiddels veel gestelde vraag: “Wie is toch die jonge telg tussen de werklieden?”. Hoog tijd om de 16-jarige Ramon aan u voor te stellen. Ramon volgt de opleiding voor grondwerker via SPG Infravak uit Holten. Door zijn onvermoeibare inzet en lach op zijn gezicht lijkt het alsof hij al jaren in het vak werkzaam is. Zijn wens is om kraanmachinist te worden. Wij zijn trots op dit jong aanstormende talent binnen ons bedrijf.

Fase 3

De werkzaamheden in fase 3 (pdf, 800 KB) duren naar verwachting tot medio april 2018.

Ongestoorde doorgang verkeer

Het verkeer in fase 3 wordt over de tijdelijke rijbaan geleid. Voor voetgangers en fietsers zijn afgeschermde routes ingericht.

Afsluiting Keizerstraat

De Keizerstraat is tot halverwege april 2018 afgesloten voor alle verkeer.

Tussen het kruispunt Singel/Stationsstraat en de Handelskade wordt een nieuwe weg aangelegd, die de ‘kronkel’ uit het Churchillplein wegneemt. Hierdoor is de Keizerstraat onbereikbaar.

Omgevingsmanager

Voor meer informatie over de bereikbaarheid en de planning van het project kunt u contact opnemen met Reinier Roerdink via telefoonnummer: 06-12 55 21 88. U kunt ook een e-mail sturen naar: r.roerdink@hoornstra-ophof.nl.

Inloopspreekuur

Elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur in de directiekeet van Hoornstra Ophof Infra B.V. tegenover het Stationsplein. U bent van harte welkom.

Als alles volgens planning verloopt is eind 2018 het hele project in het stationsgebied klaar. Download de presentatie herinrichting De Groene Wal (pdf, 2,3 MB).

Churchillplein

De knik op het Churchillplein verdwijnt, waardoor het kruispunt overzichtelijk en veiliger wordt. Het gebied tussen de Deventer Schouwburg en de Leeuwenbrug wordt aangepast. Zo verbeteren we de doorstroming voor het openbaar vervoer en alle andere verkeer. In dit gebied, ook wel de Groene Wal genoemd, komen veel bomen. Dit wordt een groene schakel tussen het Rijsterborgherpark en de Buitengracht.

Omleiding

We gaan ervan uit dat een deel van de Brinkgreverweg voor een langere periode afgesloten moet worden voor gemotoriseerd verkeer. Op dit moment is de verwachting dat dit de periode half april en eind juni 2018 is. Voetgangers en fietsen hebben wel altijd doorgang door dit gebied.

Rode loper

De voetgangersoversteek van het Stationsplein naar de Keizerstraat wordt een brede overgang met vluchtheuvel zonder verkeerslichten. Zo ontstaat de Rode Loper: een aantrekkelijke route voor voetgangers en fietsers tussen het station en de binnenstad. De verkeerslichten op de kruisingen met de Verzetslaan en de Singelstraat blijven bestaan. Deze zorgen daar voor een geregelde oversteek. De Keizerstraat blijft toegankelijk voor (bevoorradings)verkeer.

Subsidie

De provincie Overijssel en het Rijk stellen ieder 1,95 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het Churchillplein. Het geld komt uit een subsidie voor het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer. Hiermee is de uitvoering van De Groene Wal gedekt.

Poort naar de binnenstad

De plannen maken deel uit van de herinrichting van de stationsomgeving. De raad stemde in 2016 in met het uitwerken van het scenario De Groene Wal: een mooi stationsplein dat goed aansluit bij de Binnenstad. De plannen maken het makkelijker om met de bus, te voet of per fiets de binnenstad in te komen, omdat de verkeerssituatie veel logischer wordt. Als alles volgens planning verloopt is eind 2018 het hele project in het stationsgebied klaar. Deventer krijgt weer een mooie groene poort naar de binnenstad. Deze sluit aan op de historische stationsomgeving, die beter bereikbaar en veiliger is.

Nieuws rond de Groene Wal

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van de werkzaamheden rond de Groene Wal. Kijk op de website https://nogknapper.deventer.nl en volg ons via Facebook en Twitter.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.