Groene Wal

In oktober 2017 start de aanleg van de herinrichting van het Churchillpllein.

Werkzaamheden

Aan de nieuwe voetgangersbrug wordt hard gewerkt door de aannemer. De verwachting is dat u vanaf eind september 2017 over de nieuwe brug van het station naar de binnenstad kan lopen. Daarna start de herinrichting van het Churchillplein en het gebied tussen de Deventer Schouwburg en de Leeuwenbrug.

Als alles volgens planning verloopt is eind 2018 het hele project in het stationsgebied klaar. Het herinrichtingswerk is aanbesteed. Vanaf medio oktober start de aannemer met de werkzaamheden.

Download de presentatie herinrichting De Groene Wal (pdf, 2,3 MB).

Churchillplein

In het najaar gaat het Churchillplein op de schop. De knik op het Churchillplein verdwijnt, waardoor het kruispunt overzichtelijk en veiliger wordt. Het gebied tussen de Deventer Schouwburg en de Leeuwenbrug wordt aangepast. Zo verbeteren we de doorstroming voor het openbaar vervoer en alle andere verkeer. In dit gebied, ook wel de Groene Wal genoemd, komen veel bomen. Dit wordt een groene schakel tussen het Rijsterborgherpark en de Buitengracht.

Omleiding

We gaan ervan uit dat een deel van de Brinkgreverweg voor een langere periode afgesloten moet worden voor gemotoriseerd verkeer. Op dit moment is de verwachting dat dit de periode tussen april en juni 2018 is. Voetgangers en fietsen hebben wel altijd doorgang door dit gebied.

Rode loper

De voetgangersoversteek van het Stationsplein naar de Keizerstraat wordt een brede overgang met vluchtheuvel zonder verkeerslichten. Zo ontstaat de Rode Loper: een aantrekkelijke route voor voetgangers en fietsers tussen het station en de binnenstad. De verkeerslichten op de kruisingen met de Verzetslaan en de Singelstraat blijven bestaan. Deze zorgen daar voor een geregelde oversteek. De Keizerstraat blijft toegankelijk voor (bevoorradings)verkeer.

Subsidie

De provincie Overijssel en het Rijk stellen ieder 1,95 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het Churchillplein. Het geld komt uit een subsidie voor het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer. Hiermee is de uitvoering van De Groene Wal gedekt.

Poort naar de binnenstad

De plannen maken deel uit van de herinrichting van de stationsomgeving. De raad stemde in 2016 in met het uitwerken van het scenario De Groene Wal: een mooi stationsplein dat goed aansluit bij de Binnenstad. De plannen maken het makkelijker om met de bus, te voet of per fiets de binnenstad in te komen, omdat de verkeerssituatie veel logischer wordt. Als alles volgens planning verloopt is eind 2018 het hele project in het stationsgebied klaar. Deventer krijgt weer een mooie groene poort naar de binnenstad. Deze sluit aan op de historische stationsomgeving, die beter bereikbaar en veiliger is.

Nieuws rond de Groene Wal

Deventer wordt nog knapper houdt u op de hoogte van de werkzaamheden rond de Groene Wal. Kijk op de website https://nogknapper.deventer.nl en volg ons via Facebook en Twitter.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Nieuwsbrief De Groene Wal - september 2017 5.122,9 KB
Spring naar begin van Bijlage-overzicht