Verbeteren afwatering Brinkgrevertunnel

Bij de Groene Wal is een grote put geplaatst van 24.000 kilogram. Deze put verbindt het regenwaterriool in de Brinkgrevertunnel met de gracht op de Singel.

Vanaf woensdag 6 juni gaat de aannemer riolering leggen voor het afvoeren van regenwater vanuit de tunnel. In totaal worden 3 grote buizen neergelegd, die het eventuele water gaan afvoeren.

Voorkomen van overlast

De spoortunnel op de Brinkgreverweg staat bij hevige regenbuien regelmatig onder water. Door te zorgen voor een juiste afwatering, voorkomen we overlast.